BLACK FRIDAY AKCIJA VSI IZDELKI SO ZNIŽANI KAR ZA 20%!

    • Ni izbranih izdelkov

BLACK FRIDAY AKCIJA VSI IZDELKI SO ZNIŽANI KAR ZA 20%!

    • Ni izbranih izdelkov

POGOJI POSLOVANJA

1. Splošne določbe

1.1 Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo izdelkov, objavljenih na spletni strani www.rosalhemp.si (v nadaljevanju: spletna trgovina), s katero upravlja MANDA, trgovina po pošti, Ruždija Ajdarpašić s.p., Videm 33A, 1262 Dol pri Ljubljani, matična št. 8821305000, davčna št. SI18623930 (v nadaljevanju: Prodajalec).

1.2 Splošni pogoji urejajo medsebojne pravice in obveznosti Prodajalca in vsake fizične/pravne osebo, ki s Prodajalcem sklene kupoprodajno pogodbo za nakup izdelkov v spletni trgovini (v nadaljevanju: Kupec).

1.3 Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje naročila). Šteje se, da Kupec z oddajo naročila v kakršnikoli obliki v celoti sprejema te splošne pogoje poslovanja.

2. Zagotovitev informacij

2.1 Prodajalec se zavezuje, da bo Kupcu še pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden ga zavezuje ponudba na spletni strani, v objavljenih splošnih pogojih ali na drugem mestu, zagotovil naslednje informacije:

i. podatke o Prodajalcu (firma, sedež, matična in davčna številka, kontaktni podatki);
ii. bistvene lastnosti izdelkov (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami);
iii. končno ceno izdelkov, vključno z davki;
iv. informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati;
v. plačilne pogoje in pogoje dostave artiklov (način, kraj in rok dostave);
vi. informacije o pritožbenem postopku pri Prodajalcu;
vii. seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake;
viii. pogojih, rokih in postopku za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe ter stroških vračila blaga.

2.2 Prodajalec ne jamči za pravilnost in popolnost podatkov na spletni strani, niti se ne zavezuje za pravilnost in popolnost tekstovnega in slikovnega materiala. Fotografije in dejanski izgledi izdelka se namreč lahko razlikujejo.

3. Način in trenutek sklenitve kupoprodajne pogodbe

3.1 Kupoprodajna pogodba med Prodajalcem in Kupcem je v spletni trgovini Prodajalca sklenjena v trenutku, ko Prodajalec sprejme oddano naročilo Kupca na način, da Kupcu pošlje elektronsko sporočilo z naslovom – Vaše RosalHemp naročilo je bilo sprejeto. S tem postanejo vse cene in drugi pogoji, kot izhajajo iz oddanega naročila, zavezujoči tako za Prodajalca kot za Kupca. Kot Kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o Kupcu ni mogoče.

3.2 Kupoprodajna pogodba (t.j. elektronsko sporočilo o potrditvi naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku www.rosalhemp.si.

4. Izdaja računa

4.1 Prodajalec po dostavi naročenih izdelkov Kupcu pošlje račun, in sicer v pdf formatu na e-naslov Kupca. Kupec prejme račun za vsako ločeno naročilo ali ločeno odpremo znotraj naročila posebej. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom ter podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe.

4.2 Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

5. Pravica do odstopa od pogodbe

5.1 Kupec (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki kupijo izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelka Prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v primeru nakupa blaga, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko Kupec pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto Kupca tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi Kupec.

5.2 Kupec lahko uresniči pravico do odstopa od Pogodbe, tako da na e-naslov Prodajalca info@rosalhemp.si ali na naslov: MANDA, Ruždija Ajdarpašić s.p., Videm 33A, 1262 Dol pri Ljubljani, pošlje izpolnjen obrazec ali nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Šteje se, da je Kupec podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.

5.3 V primeru odstopa od pogodbe Prodajalec nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Prodajalec vrne prejeta plačila Kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil Kupec, razen če je Kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če Prodajalec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

5.4 Če je Kupec izdelek že prejel in odstopi od pogodbe, je dolžan prejeti izdelek vrniti po pošti na naslov Prodajalca: MANDA, trgovina po pošti, Ruždija Ajdarpašić s.p., Videm 33A, 1262 Dol pri Ljubljani v roku 14 dni po poslanem obvestilu o odstopu od pogodbe. Edini strošek, ki bremeni Kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila izdelka. Kupec mora izdelek vrniti Prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini ter v originalni embalaži. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti izdelka, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka. Vračilo izdelka ni možno v primeru, da je bil izdelek že odprt s strani Kupca.

6. Odgovornost prodajalca za stvarne napake

6.1 Napaka je stvarna:

i. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
ii. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
iii. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
iv. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli Prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal Prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

6.2 Kupec (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki kupijo izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti Prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilo o napaki natančneje opisati napako in Prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Kupec pošlje obvestilu o napaki z natančnim opisom le-te na e-naslov Prodajalca info@rosalhemp.si ali na naslov MANDA, trgovina po pošti, Ruždija Ajdarpašić s.p., Videm 33A, 1262 Dol pri Ljubljani, izdelek pošlje Kupec Prodajalcu v pregled na naslov MANDA, trgovina po pošti, Ruždija Ajdarpašić s.p., Videm 33A, 1262 Dol pri Ljubljani.

6.3 Kupec, ki je pravilno obvestil Prodajalca o napaki, ima pravico od Prodajalca zahtevati, da:
i. odpravi napako na blagu ali
ii. vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
iii. blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
iv. vrne plačani znesek.
Pravice Kupca ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil Prodajalca.
7. Načini plačila
7.1 Kupec lahko izbira med naslednjimi načini plačila:
i. plačilo po povzetju
ii. plačilo s karticami BA Maestro, Maestro, Mastercard, Visa preko BANKART sistema
iii. plačilo preko računa PayPal.

8. Dostava

8.1 Naš pogodbeni partner za dostavo pošiljk na območju Slovenije je GLS, vendar si prodajalec pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito.
8.2 Naročene izdelke dostavimo na naslov, ki ste ga navedli kot naslov za dostavo. Prodajalec bo naročene izdelke Kupcu poskušal dostaviti na naslov za dostavo v roku 1-3 dni, vendar je čas dostave odvisen od pogodbenega partnerja za dostavo pošiljk in nanj ponudnik nima vpliva ter zanj ne prevzema odgovornosti.
8.3 Strošek standardne dostave je 4,20 EUR. Strošek dostave se izračuna avtomatično ob naročilu blaga in je del končne cene naročila.

9. Pritožbe in spori
9.1 Pritožbe in reklamacije lahko Kupci pošljejo na e-naslov prodajalca info@rosalhemp.si ali po pošti na naslov Prodajalca: MANDA, trgovina po pošti, Ruždija Ajdarpašić s.p., Videm 33A, 1262 Dol pri Ljubljani. Prodajalec si po najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno, sicer pa je zanje pristojno sodišče v kraju sedeža Prodajalca.

9.2 Prodajalec skladno s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

9.3 Prodajalec, ki omogoča spletno prodajo izdelkov na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom spodaj.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL